KURSY JĘZYKA NIEMIECKIEGO AUSTRIA | NAUKA NIEMIECKIEGO W WIEDNIU |KURS NIEMIECKI WIEDEŃ | SZKOŁĄ JĘZYKA NIEMIECKIEGO  w AUSTRII INTENSYWNE KURSY NIEMIECKIEGO DLA MŁODZIEŻY, DOROSŁYCH I DLA DZIECI AUSTRIA KURSY DO  CERTYFIKATU Z NIEMIECKIEGO KURSY DLA NAUCZYCIELI AUSTRIA KOLONIE JĘZYKOWE

KURSY JĘZYKA NIEMIECKIEGO AUSTRIA WIEDEŃ 2014
LISTA OFEROWANYCH KURSÓW NIEMIECKIEGO W AUSTRII

- Kursy niemieckiego standardowe
- Kursy niemieckiego intensywne
- kursy niemieckiego super intensywne
- Kursy niemieckiego na zamówienie - lekcje indywidualne - niemiecki
- Kursy niemieckiego dla nauczycieli
- Kursy języka niemieckiego z certyfikatem
- Kurs - niemiecki w życiu codziennym
- Kurs niemieckiego i płatna praca w Wiedniu
- Kurs niemieckiego i nauka muzyki / emisji głosu w Konserwatorium Wiedeń
- KURSY NIEMIECKIEGO, LETNIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY (12-16) - kolonie / obozy
- kurs niemieckiego - przygotowanie do studiów

Wiedeń - miasto, które warto odwiedzić

Wiedeń to nie tylko miasto kultury, sztuki i muzyki, ale również atrakcyjne miejsce do nauki języka niemieckiego. Jest to miasto z bogatą historyczną przeszłością. Mieszkali tutaj Mozart, Schubert, Beethoven.
Ale Wiedeń to nie tylko historia. Nowe czasy przyniosły nowoczesne tchnienie w stare mury - nowe teatry, nową sztukę i nowe kluby.
Wiedeń jest położony nad brzegami Dunaju. Masowy napływ turystów z całego świata uczynił z tego miasta najpopularniejszy cel turystycznych podróży do Austrii. Dzięki sprawnej komunikacji miejskiej (metro, autobusy, tramwaje), poruszanie się w obrębie centrum Wiednia oraz po otaczających je dzielnicach, jest szybkie i bezpieczne. Również wyprawy poza miasto nie nastręczają większych problemów - Lasek Wiedeński znajduje się w odległości niecałej 1 godziny drogi od miasta.
W Austrii generalnie panuje klimat łagodny i umiarkowany. średnia temperatur w okresie letnim zamyka się w granicach od 20-30 °C, natomiast przeciętna temperatura zimowa oscyluje w granicach około 0° C.
Austriacy posługują się językiem niemieckim, przy czym jest to niemiecki czysty i poprawny. Wielu ekspertów twierdzi, że najpiękniejszy i najbardziej melodyjny język niemiecki można usłyszeć właśnie w Austrii. ActiLingua Academy prowadzi naukę języka niemieckiego w jego wersji standardowej zgodnie z zatwierdzonym programem nauki.

austria1[1]
 

ActiLingua Academy

Od chwili powstania, czyli od 1988 roku, ActiLingua zdobyła międzynarodową renomę jako szkoła prywatna z profesjonalnym programem kursów, zapewniająca idealne warunki do nauki i nowoczesne pomoce naukowe. Szkoła znajduje się w samym sercu Wiednia, prowadzi naukę dla osób dorosłych i młodzieży i jest otwarta przez cały rok. Budynek, w którym w okresie letnim odbywają się lekcje dla młodzieży w przedziałach wiekowych 12-14 i 15-18 usytuowany jest w centrum Wiednia pośród pięknego parku.
Sale lekcyjne wyposażone są w nowoczesne pomoce naukowe, co pomaga uczynić z nauki przyjemność. Pomiędzy zajęciami lekcyjnymi studenci mogą spotykać się w szkolnej bibliotece multimedialnej, gdzie przechowywane są dzieła literatury niemieckojęzycznej oraz ostatnie wydania dzienników i czasopism. Istnieje również możliwość obejrzenia kaset video, przesłuchania kaset magnetofonowych oraz skorzystania z komputera.
ActiLingua Academy jest rozpoznawana na szczeblu międzynarodowym, co daje szkole gwarancję jakości. Szkoła jest członkiem IALC (Międzynarodowe Stowarzyszenie Centrów Językowych), FIYTO (Federacja Młodzieżowych Organizacji Turystycznych), ALTO (Stowarzyszenie Turystycznych Organizacji Językowych) oraz Campus Austria. ActiLingua jest również centrum egzaminacyjnym dla OSD (Austriacki Dyplom z Języka Niemieckiego).
Naczelnym celem ActiLingua jest usatysfakcjonowanie studenta. Szkoła zapewnia wysoki poziom nauczania, komfortowe warunki zakwaterowania oraz różnorodny program zajęć kulturalnych i pozalekcyjnych. Poza tym nauczaniu towarzyszy miła atmosfera.

Dlaczego można zaufać ActiLingua?

§ Nauka niemieckiego przez cały rok na wszystkich poziomach.
Szkoła prowadzi naukę języka niemieckiego przez cały rok według zatwierdzonego programu. Nauka obejmuje poziomy od początkującego do zaawansowanego.
§ Małe grupy.
W przypadku kursu standardowego przeciętna liczba osób w grupie wynosi od 8 do maksimum 12. W przypadku kursu intensywnego - od 5 do maksimum 8.
§ Kursy, które zapewniają sukces.
Szkoła oferuje kursy wakacyjne, kursy intensywne oraz kursy semestralne i roczne. Długość trwania kursu wynosi od jednego tygodnia do jednego roku. Studenci ActiLingua w 95% pomyślnie zdają egzaminy na certyfikaty z języka niemieckiego.
§ Międzynarodowe klasy.
Na kursy językowe w ActiLingua uczęszczają studenci pochodzący z ponad 30 krajów świata. Osoby te są w różnym wieku, wychowały się w różnorodnych kulturach i każda z nich posiada inną motywację do nauki języka niemieckiego. Wszystko to może być elementem wzbogacającym tematy dyskusji klasowych. Wielu uczniów Actilingua to studenci w wieku od 17 do 30 lat. Dla jednych osób nauka języka jest dobrym sposobem na spędzenie wakacji lub przygotowanie się do pozyskania dyplomu językowego, podczas gdy innym (zazwyczaj są to osoby starsze) znajomość języka niemieckiego jest potrzebna w pracy. Jeszcze inni chcą zdobyć jak najwięcej doświadczeń językowych oraz poznać miejscową kulturę, dlatego też decydują się oni na kursy długoterminowe.
§ Program kulturalny oraz zajęcia pozalekcyjne.
W cenę kursu wliczone są wycieczki po Wiedniu, kursy walca wiedeńskiego oraz studia regionalne i kulturalne.
§ Metody.
Program bazowy zapewnia intensywny trening w zakresie gramatyki, struktury zdania i słownictwa. Ważnym składnikiem zajęć jest czytanie, słuchanie ze zrozumieniem oraz ćwiczenia pisemne. Jedną z fundamentalnych zasad ActiLingua jest zapewnienie studentom maksimum komunikacji słownej. Studenci są zachęcani do praktycznego zastosowania języka w kontaktach z nauczycielami i innymi uczestnikami kursów.
§ Nowoczesne materiały dydaktyczne.
Oprócz materiałów autorskich, szkoła wykorzystuje książki wydawnictw Hueber i Langenscheidt. ActiLingua szczyci się posiadaniem nowoczesnych materiałów dydaktycznych i nowoczesnego wyposażenia sal. W trakcie zajęć powszechnie wykorzystywane są komputery, odtwarzacze CD i video. Korzystanie ze szkolnej biblioteki multimedialnej oraz sprzętu komputerowego jest dobrym sposobem wzbogacenia i utrwalenia umiejętności i wiadomości zdobytych podczas zajęć w klasie.
§ Nauczyciele.
Nauczycieli, w stosunku do uczniów, cechuje podejście przyjacielskie i partnerskie. Wszyscy posiadają wysokie kwalifikacje i regularnie przechodzą kursy organizowane przez ActiLingua

Certyfikaty

Osterreichisches Sprachdiplom Deutsch (OSD) - Austriacki Dyplom z Języka Niemieckiego jest uznawany przez władze austriackie, posiada 120 centrów egzaminacyjnych i jest rozpoznawany na całym świecie.

Zertifikat Deutsch - jest on połączeniem certyfikatów OSD, Instytutu Goethego, WBT i Uniwersytetu we Fryburgu. Egzamin ten jest szeroko rozpoznawany przez pracodawców jako dowód biegłej znajomości języka niemieckiego i zwiększa szanse odniesienia sukcesu na rynku pracy. Do egzaminu można przystąpić po ukończeniu poziomu Elementarnego 2.

OSD-Mittelstufe - egzamin ten jest rozpoznawany przez uniwersytety austriackie i niektóre uniwersytety niemieckie jako spełniający wymogi językowe pozwalające na podjęcie studiów na tychże uniwersytetach. Do egzaminu można przystąpić po ukończeniu poziomu średnio zaawansowanego 1.

Diplom Witschaftssprache Deutsch - jest on uznawany przez Austriacką Izbę Handlową. Przystapić do niego mogą studenci, którzy odbyli konwersacje z dziedziny biznesu na poziomie |redniozaawansowanym 2.

Zertifikat Deutsch fur den Beruf - można go otrzymać po ukończeniu poziomu |redniozaawansowanego 2 i 100-120 lekcyjnego kursu języka specjalistycznego.

ActiLingua-Zertifikat - jeśli student uczęszczał na zajęcia regularnie (przynajmniej 80% frekwencja) może otrzymać certyfikat zawierający detale na temat rodzaju kursu, długości jego trwania, poziomu, ilości zajęć oraz tematów omawianych w trakcie zajęć lekcyjnych.

WARUNKI
1. Rejestracja.
Wszystkich formalności związanych z rejestracją i zapisem na wybrany rodzaj kursu dokonuje się w SJO "LEXIS ".

2. Rezygnacja z kursu.

Jeśli student, z jakichkolwiek przyczyn, wycofa się z uczestnictwa w kursie jest zobowiązany do uiszczenia opłat związanych z unieważnieniem rezerwacji kursu i zakwaterowania:
- Jeśli rezygnacja z kursu nastąpi do 21 dni przed datą jego rozpoczęcia, pobierana jest opłata w wysokości 198 Euro
- Jeśli rezygnacja nastąpi 15-20 dni przed datą rozpoczęcia kursu, szkoła zatrzymuje 50% wszystkich kosztów
- W przypadku rezygnacji na 4-14 dni przed datą rozpoczęcia kursu, szkoła zatrzymuje 70% całości kosztów.
Zwrot kosztów nie przysługuje w przypadku powiadomienia szkoły o rezygnacji z kursu na 3 lub mniej dni przed datą jego rozpoczęcia, jeśli rezygnacja nastąpi w trakcie trwania kursu lub w przypadku nie stawienia się uczestnika.
O rezygnacji z kursu należy powiadomić szkołę w formie pisemnej (listownie lub faksem).
Jeśli osoba rezygnująca z kursu znajdzie na swoje miejsce innego studenta, szkoła pobiera tylko opłatę administracyjną w wysokości 40 Euro.

3. Ubezpieczenie
Szkoła nie ubezpiecza od chorób, wypadków, kradzieży, etc. Uczestnikom kursu zaleca się wykupienie ubezpieczenia indywidualnie (obowiązkowo w przypadku kursów dla młodzieży). Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków można wykupić w LEXIS.

4. Ponoszenie odpowiedzialności
Szkoła nie bierze odpowiedzialności za wypadki i choroby, które spotkają studenta w trakcie kursu. Wszelkie szkody i zniszczenia, za które uczestnik kursu jest odpowiedzialny mają być uregulowane bezpośrednio ze stroną
poszkodowaną. Za studentów nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie.

5. Unieważnienie kursu przez ActiLingua
Jeśli uczestnik kursu, pomimo ostrzeżeń, notorycznie łamie regulamin
szkoły lub jeśli jego zachowanie daleko odbiega od ogólnie przyjętego za poprawne, szkoła ma prawo do podjęcia decyzji o unieważnieniu kursu. Ponadto ActiLingua jest upoważniona do zatrzymania opłaty za pozostałą część kursu. Koszty dodatkowe związane z nieodpowiednim zachowaniem i procesem unieważnienia kursu ponosi klient.

austria2[1]

6. Niedociągnięcia
Student wyraża zgodę na niezwłoczne informowanie sekretariatu o wszelkiego rodzaju niedociągnięciach i błędach ze strony pracowników szkoły. Szkoła zobowiązuje się do szybkiej reakcji na wszelkiego rodzaju skargi i oznaki niezadowolenia ze strony uczestników kursu.

7. Święta państwowe
W trakcie świąt państwowych lekcje w ActiLingua nie odbywają się.

8. Liczebność grup
Każda grupa musi składać się przynajmniej z 4 osób, zaś w przypadku małych grup, przynajmniej z 2 osób. Jeśli liczba uczestników kursu jest niewystarczająca, szkoła ma prawo do odwołania kursu lub zredukowania liczby zajęć o 25%.


KURSY DLA DOROSŁYCH (16+)

Daty rozpoczęcia się kursów 2014
Kursy niemieckiego standardowe, intensywne, super- intensywne i indywidualne rozpoczynają się w każdy poniedziałek.


Daty rozpoczęcia się kursów w 2014 r. dla osób początkujących
7 stycznia, 3 lutego, 3 marca, 7 kwietnia, 5 maja, 2 czerwca, 30 czerwca, 28 lipca, 25 sierpnia, 29 września, 3 listopada, 1 grudnia 2014, 5 stycznia 2015

 

actilingua_residence[1]

UWAGA
Do podanych poniżej cen kursów należy doliczyć
Dodatkowe koszty:

· Opłata pobierana za zakwaterowanie w sezonie w Rezydencji Actilingua (1 lipca - 24 sierpnia): 44 € na tydz.
· Przejazd z lotniska lub stacji kolejowej do miejsca zakwaterowania: 39,00 € w jedną stronę.
· Kieszonkowe: minimum 65 € na tydzień
· Korzystanie ze środków transportu miejskiego: 15,80 € na tydzień.
· Wycieczki z przewodnikiem, wejściówki do różnych miejsc w Wiedniu: 26€ na tydzień
· Wycieczki całodniowe: 70 € do Salzburga; 70 € do Wachau.
· Wycieczki półdniowe: 40 € do Burg Kreuzenstein; 40 € do Laxenburg.
· Zwrotny depozyt za klucze do mieszkania 100 €
Przesyłka pocztowa (DHL): 65 €
1 wejściówka na koncert/musical: 44 €
Dodatkowe posiłki (zakwaterowanie u rodziny, w Rezydencji Actilingua i rezydencji studenckiej):
śniadania: 47 € na tydzień
Dwa posiłki dziennie: 126 € na tydzień
 

Kurs standardowy

ILOŚĆ GODZIN: 20 lekcji tygodniowo
1 lekcja = 45 minut.
LICZEBNOŚĆ GRUP: przeciętnie 8 osób, maksymalnie 12 osób.
TERMINY ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ: dla początkujących: 7 stycznia, 3 lutego, 3 marca, 7 kwietnia, 5 maja, 2 czerwca, 30 czerwca, 28 lipca, 25 sierpnia, 29 września, 3 listopada, 1 grudnia 2014, 5 stycznia 2015
KURS BIZNESOWY- wymagany poziom Elementarny 2: 5 Maja, 14 lipca, 4 sierpnia, 1 września 2014
POZIOMY: wszystkie poziomy przez cały rok.
DŁUGOŚĆ TRWANIA: 2-11 tygodni.

Kurs standardowy (20). Ceny w €.

20 lekcji/tydzień (2 - 11 tygodni)

1 tydzień

2 tygodnie

3 tygodnie

4 tygodnie

Tydzień dodatkowy

Tylko nauka

351

500

649

798

149

 

Kurs standardowy długoterminowy (20lekcji) Ceny w €

20 lekcji / tydzień (12 - 52 tygodnie) 12 tygodni 16 tygodni 24 tygodnie 36 tygodni Tydzień dodatkowy
Tylko nauka 1462 1882 2722 3982 105

 

austria3[1]

W cenę kursu wliczone są:
. 20 lekcji języka niemieckiego w tygodniu (1 lekcja = 45 minut)
. program kulturalny i wypoczynkowy: 2-3 razy w tygodniu = 5 lekcji. Są to wycieczki po Wiedniu,
wykłady i pokazy video przybliżające muzykę, sztukę, historię i literaturę austriacką, kursy walca wiedeńskiego, przyjęcia, zajęcia sportowe.
. Zakwaterowanie
. Certyfikat ActiLingua
. Szkoła oferuje możliwość wypożyczenia podręczników na okres całego kursu lub ich zakupu z 50% rabatem.
. Możliwość korzystania z komputera, książek, kaset video i czasopism znajdujących się w szkolnej bibliotece multimedialnej.
. Monitoring dla studentów kursów długoterminowych
. Obsługa przez pracowników sekretariatu od poniedziałku do piątku
. Dostęp do Internetu
. Odbieranie i wysyłanie poczty elektronicznej
. Podręcznik zawierający interesujące wiadomości na temat Wiednia
. Karta ActiLingua upoważniająca jej posiadacza do zniżek w wielu restauracjach, obiektach sportowych, sklepach i salach koncertowych.

Kurs intensywny lub biznesowy- 30 lekcji

4 lekcje w ciągu dnia odbywają się z zakresu języka ogólnego (kurs standardowy). Ponadto odbywają się jeszcze 2 lekcje dodatkowe w małych grupach, w trakcie których nauczyciel dostosowuje tematykę zajęć do specyficznych potrzeb i zainteresowań studentów. Ten rodzaj kursu jest idealny dla osób pragnących osiągnąć szybki postęp w stosunkowo krótkim okresie czasu.
ILOŚĆ GODZIN: 30 lekcji tygodniowo: kurs standardowy (25) + zajęcia w małych grupach (10)
1 lekcja = 45 minut.
LICZEBNOŚĆ GRUP: kurs standardowy: 8-12 osób, małe grupy: 5-8 osób.
KURS BIZNESOWY- wymagany poziom Elementarny 2: 5 Maja, 14 lipca, 4 sierpnia, 1 września 2014
POZIOMY: wszystkie poziomy przez cały rok.
DŁUGOŚĆ TRWANIA: 2-11 tygodni.

30 lekcji/tydzień: 20 + 10 (2 - 11 tygodni)

     1 tydzień

2 tygodnie

3 tygodnie - tylko intensywny

4 tygodnie - tylko intensywny

Tydzień dodatkowy - tylko intensywny

Tylko nauka

477

752

1027

1302

275

 

Intensywny kurs niemieckiego - długoterminowy - 30 lekcji Ceny w 


30 lekcji / tydzień: 20 + 10 (12 - 52 tygodnie) 12 tygodni 16 tygodni 24 tygodnie 36 tygodni Tydzień dodatkowy
Tylko nauka 2638 3450 5074 7510 203

 

actilingua1[1]

W cenę kursu wliczone są:
. 30 lekcji języka niemieckiego w tygodniu (1 lekcja = 45 minut)
. program kulturalny i wypoczynkowy: 2-3 razy w tygodniu = 5 lekcji. Są to wycieczki po Wiedniu, wykłady i pokazy video przybliżające muzykę, sztukę, historię i literaturę austriacką, kursy walca wiedeńskiego, przyjęcia, zajęcia sportowe.
. Zakwaterowanie
. Certyfikat ActiLingua
. Szkoła oferuje możliwość wypożyczenia podręczników na okres całego kursu lub ich zakupu z 50% rabatem.
. Możliwość korzystania z komputera, książek, kaset video i czasopism znajdujących się w szkolnej bibliotece multimedialnej.

. Monitoring dla studentów kursów długoterminowych
. Obsługa przez pracowników sekretariatu od poniedziałku do piątku
. Dostęp do Internetu
. Odbieranie i wysyłanie poczty elektronicznej
. Podręcznik zawierający interesujące wiadomości na temat Wiednia
. Karta ActiLingua upoważniająca jej posiadacza do zniżek w wielu restauracjach, obiektach sportowych, sklepach i salach koncertowych.

 

Kurs super-intensywny 30 lekcji
Ceny w euro

Jest to połączenie nauki grupowej (kurs standardowy) z nauką indywidualną. Lekcje indywidualne mają na celu spełnić specjalne wymagania studenta i mają na względzie zainteresowania zawodowe.

ILOŚĆ GODZIN: 30 lekcji tygodniowo: kurs standardowy (25) + nauka indywidualna (10)
1 lekcja = 45 minut.
LICZEBNOŚĆ GRUP: kurs standardowy: 8-12 osób + nauka indywidualna.
TERMINY ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ: dla początkujących: 7 stycznia, 3 lutego, 3 marca, 7 kwietnia, 5 maja, 2 czerwca, 30 czerwca, 28 lipca, 25 sierpnia, 29 września, 3 listopada, 1 grudnia 2014, 5 stycznia 2015
KURS BIZNESOWY - wymagany poziom Elementarny 2: 5 Maja, 14 lipca, 4 sierpnia, 1 września 2014
POZIOMY: wszystkie poziomy przez cały rok.
DŁUGOŚĆ TRWANIA: 2-11 tygodni.

30 lekcji / tydzień: 20 + 10 (2 - 11 tygodni)

1 tydzień

2 tygodnie

3 tygodnie

4 tygodnie

Tydzień dodatkowy

Tylko nauka

741

1280

1819

2358

539

actilingua2[1]

W cenę kursu wliczone są:
. 30 lekcji języka niemieckiego w tygodniu (1 lekcja = 45 minut)
. program kulturalny i wypoczynkowy: 2-3 razy w tygodniu = 5 lekcji. Są to wycieczki po Wiedniu, wykłady i pokazy video przybliżające muzykę, sztukę, historię i literaturę austriacką, kursy walca wiedeńskiego, przyjęcia, zajęcia sportowe.
. Zakwaterowanie
. Certyfikat ActiLingua
. Szkoła oferuje możliwość wypożyczenia podręczników na okres całego kursu lub ich zakupu z 50% rabatem.
. Możliwość korzystania z komputera, książek, kaset video i czasopism znajdujących się w szkolnej bibliotece multimedialnej.

. Monitoring dla studentów kursów długoterminowych
. Obsługa przez pracowników sekretariatu od poniedziałku do piątku
. Dostęp do Internetu
. Odbieranie i wysyłanie poczty elektronicznej
. Podręcznik zawierający interesujące wiadomości na temat Wiednia
. Karta ActiLingua upoważniająca jej posiadacza do zniżek w wielu restauracjach, obiektach sportowych, sklepach i salach.

 

Kurs języka niemieckiego biznesowego

 

30 lekcji: 20 + 10

1 tydzień

2 tygodnie

Tylko nauka 477 752

 

 

 

 

 

 

Niemiecki w biznesie to połączenie kursu standardowego z nauką przydatnego w pracy ekonomicznego języka niemieckiego.

godziny lekcyjne: 35 godzin lekcyjnych w tygodniu: 20 godzin lekcyjnych (kurs standardowy)+ 10 godzin lekcyjnych (ekonomiczny język niemiecki) + 5 lekcji programu kulturalnego i wypoczynkowego

liczba uczestników w grupie: przeciętnie 8-12 osób

poziomy: od poziomu podstawowego 2

czas trwania: 2 tygodnie

wiek uczestników: od 16 lat

początek kursu: 5 Maja, 14 lipca, 4 sierpnia, 1 września 2014

Lekcje indywidualne
Student osobiście określa zakres tematyki zajęć, uzyskując w ten sposób maksymalny efekt nauki.
ILOŚĆ GODZIN: 10-30 lekcji tygodniowo: 4, 6 lub 8 lekcji dziennie + program kulturalny (5)
1 lekcja = 45 minut.
TERMINY ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ: dla początkujących: 7 stycznia, 3 lutego, 3 marca, 7 kwietnia, 5 maja, 2 czerwca, 30 czerwca, 28 lipca, 25 sierpnia, 29 września, 3 listopada, 1 grudnia 2014, 5 stycznia 2015
kurs biznesowy - wymagany poziom Elementarny 2: 5 Maja, 14 lipca, 4 sierpnia, 1 września 2014
POZIOMY: wszystkie poziomy przez cały rok.
DŁUGOŚĆ TRWANIA: 1-12 tygodni.

Ceny w Euro. Nauka indywidualna.

10 lekcji

20 lekcji

30 lekcji

Nauka

610

1150

1725

W cenę kursu wliczone są:
· Lekcje języka niemieckiego w tygodniu (1 lekcja = 45 minut)
· program kulturalny i wypoczynkowy: 2-3 razy w tygodniu = 5 lekcji. Są to wycieczki po Wiedniu, wykłady i pokazy video
przybliżające muzykę, sztukę, historię i literaturę austriacką, kursy walca wiedeńskiego, przyjęcia, zajęcia sportowe.
· Zakwaterowanie
· Certyfikat ActiLingua
· Zeszyt ćwiczeń
· Szkoła oferuje możliwość wypożyczenia podręczników na okres całego kursu lub ich zakupu z 50% rabatem.
· Możliwość korzystania z komputera, książek, kaset video i czasopism znajdujących się w szkolnej bibliotece
multimedialnej.
· Monitoring dla studentów kursów długoterminowych
· Obsługa przez pracowników sekretariatu od poniedziałku do piątku
· Dostęp do Internetu
· Odbieranie i wysyłanie poczty elektronicznej
· Podręcznik zawierający interesujące wiadomości na temat Wiednia
· Karta ActiLingua upoważniająca jej posiadacza do zniżek w wielu restauracjach, obiektach sportowych, sklepach i salach
koncertowych.


Kurs dla nauczycieli języka niemieckiego

Kursy te są przeznaczone dla osób, dla których niemiecki nie jest językiem macierzystym. Celem kursu jest poprawa umiejętności posługiwania się językiem niemieckim, dyskusja na temat różnorodnych metod nauczania oraz poszerzenie wiedzy z zakresu kultury i literatury austriackiej.
ILOŚĆ GODZIN: 25/35 lekcji tygodniowo: kurs grupowy standardowy (20) lub kurs grupowy intensywny (20) i nauka indywidualna (15) + program kulturalny (5)
1 lekcja = 45 minut.
LICZEBNOŚĆ GRUP: kurs standardowy: 8-12 osób lub nauka indywidualna.
DATY ROZPOCZĘCIA: 27.01, 14.04, 07.07, 04.08, 06.10. Intensywne - każdy poniedziałek
DŁUGOŚĆ TRWANIA: 2 tygodnie

KURS dla nauczycieli

25 lekcji (kurs standardowy)

35 lekcji (kurs intensywny)

Nauka (czas trwania - 2 tyg.)

331€ + opłata za kurs standardowy (500€)

526 + opłata za kurs intensywny (752 €)

DATY ROZPOCZĘCIA: 28.01, 25.03, 08.07, 22.07, 07.10. Intensywne - każdy poniedziałek
Pozostałe warunki - patrz kurs Standardowy.

W cenę kursu wliczone są:
· 20/30 lekcji języka niemieckiego w tygodniu (1 lekcja = 45 minut)
· program kulturalny i wypoczynkowy: 2-3 razy w tygodniu = 5 lekcji. Są to wycieczki po Wiedniu, wykłady i pokazy video przybliżające muzykę, sztukę, historię i literaturę austriacką, kursy walca wiedeńskiego, przyjęcia, zajęcia sportowe.
· Zakwaterowanie
· Certyfikat ActiLingua
· Szkoła oferuje możliwość wypożyczenia podręczników na okres całego kursu lub ich zakupu z 50% rabatem.
· Możliwość korzystania z komputera, książek, kaset video i czasopism znajdujących się w szkolnej bibliotece multimedialnej.
· Monitoring dla studentów kursów długoterminowych
· Obsługa przez pracowników sekretariatu od poniedziałku do piątku
· Dostęp do Internetu
· Odbieranie i wysyłanie poczty elektronicznej
· Podręcznik zawierający interesujące wiadomości na temat Wiednia
· Karta ActiLingua upoważniająca jej posiadacza do zniżek w wielu restauracjach, obiektach sportowych, sklepach i salach koncertowych.

austria4[1]

Kursy przygotowujące do zdobycia certyfikatów.

ActiLingua
jest centrum egzaminacyjnym dla OSD. Student może przystąpić do egzaminów rozpoznawanych na szczeblu międzynarodowym po ukończeniu odpowiedniego kursu przygotowawczego.
ILOŚĆ GODZIN: oprócz wcześniej wybranego rodzaju kursu student pobiera 8 lekcji grupowych lub 4 indywidualne.
DŁUGOŚĆ TRWANIA: 2 tygodnie.

Daty rozpoczęcia kursu 2014

Data rozpoczęcia kursu

Data egzaminu

3 marca
5 maja
14 lipca
4 sierpnia
1 września
3 listopada

13/14 marca
15/16 maja
24/25 lipca
13/14 sierpnia
11/12 września
13/14 listopada

Ceny w Euro. Kurs przygotowujący do zdobycia certyfikatu.

NAUKA

Dodatek do wcześniej zarezerwowanych kursów

+8 lekcji nauki grupowej

96

+4 lekcje indywidualne

168

Opłata za egzamin:
A1 Grundstufe: 84

A2 Grundstufe: 96

B1 Zertifikat Deutsch: 108

B2 Mittelstufe: 120

C1 Oberstufe Deutsch: 132

Opłaty za egzaminy należy dokonywać bezpośrednio w szkole Acti Lingua.

W cenę kursu wliczony jest:
Koszt wybranego kursu + lekcje dodatkowe: 8 lekcji w grupie (minimum 4 osoby) lub 4 lekcje indywidualne oraz opłata egzaminacyjna. Opłatę te można uiścić w Wiedniu.
Pozostałe punkty tak jak w przypadku innych kursów, np. kursu standardowego.

 

Kurs przygotowujący do przyjęcia na Uniwersytet
 

Kurs przygotowujący do przyjęcia na Uniwersytet: 20 / 30 lekcji + 8 lekcji (8 - 52 tygodnie)
Opłata za rezerwację miejsca na uczelni 590
Kurs przygotowujący i egzamin Mittelstufe B2 216
Kurs przygotowujący i egzamin Oberstufe C1 228

 

TERMINY ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ: każdy poniedziałek, dla początkujących: 7 stycznia, 3 lutego, 3 marca, 7 kwietnia, 5 maja, 2 czerwca, 30 czerwca, 28 lipca, 25 sierpnia, 29 września, 3 listopada, 1 grudnia 2014, 5 stycznia 2015

W cenę kursu wliczony jest:

· kurs przygotowujący do egzaminu (8 lekcji tygodniowo)
· opłata za egzaminy: OSD B2 Mittelstufe Deutsch oraz C1 Oberstufe Deutsch

Nauka języka niemieckiego i praca w Wiedniu - Praktyki zawodowe

ActiLingua oferuje naukę języka niemieckiego w połączeniu z nieodpłatnym zdobywaniem doświadczenia zawodowego. Program ten składa się z dwóch części. Podczas pierwszej z nich, student, przez co najmniej 4 tygodnie, uczęszcza na kurs języka niemieckiego w Wiedniu. Następnie student podejmuje pracę w jednym ze starannie wyselekcjonowanych przedsiębiorstw austriackich, np. w hotelu, restauracji, biurze podróży, szkole narciarskiej czy firmie zajmującej się importem bądź eksportem itd.

Studenci z Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Szwajcarii dostają wynagrodzenie za swoją pracę - około 290 € netto miesięcznie (40 godzin tygodniowo). Całość kursu trwa minimalnie 8 tygodni (4-tygodniowy kurs językowy + 8-tygodniowa praca). Zakwaterowanie i ubezpieczenie pokrywa pracodawca lub uczestnik otrzymuje odpowiednio wyższe wynagrodzenie. Maksymalna długość trwania programu to 52 tygodnie.

Opłata administracyjna w przypadku tego rodzaju kursu wynosi 400 €. (doliczane do ceny 4 tygodni kursu)

W cenę wliczone są:
· Koszty umieszczenia studenta w przedsiębiorstwie: rozmowy telefoniczne pomiędzy aplikantem a pracownikiem szkoły. Znalezienie odpowiedniego przedsiębiorstwa.
· Ocena i końcowe podsumowanie wyników pracy - referencje wystawiane przez pracodawcę

Uwaga:
Szkoła nie gwarantuje znalezienia wyspecyfikowanego stanowiska w przedsiębiorstwie w połączeniu z wymaganiami co do jego lokalizacji. Jeśli wybór miejsca pracy nie odpowiada aplikantowi, szkoła zwraca 277 € z opłaty administracyjnej.
Aplikacje powinny być składane najpóźniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem się programu praktyki zawodowej.


Kurs niemieckiego i praca - płatne praktyki.

Zamawiasz dowolny kurs na 4 tygodnie i praktyki na min. 8 tygodni. Przedstawiciel szkoły lub firmy, w której będziesz pracować przeprowadzi z Tobą rozmowę aby ustalić czego oczekujesz i sprawdzić Twoją znajomość języka niemieckiego. Otrzymane stanowisko i wynagrodzenie zależne są od poziomu znajomości języka i Twoich umiejętności. Zarobki wynoszą ok. 290 € / tydzień przy 40 h pracy. Podczas praktyk zakwaterowanie opłacane jest przez pracodawcę, lub przez Ciebie ale wtedy zarabiasz odpowiednio więcej. Liczba miejsc na praktykach jest ograniczona dlatego lepiej wszystkie formalności załatwiać z dużym wyprzedzeniem. Zwykle pracodawcy oczekują b. dobrej znajomości j. niemieckiego. W przypadku gdy nie przyjmiesz żadnego z oferowanych Ci stanowisk pracy, szkoła zwraca 277€.

 

Kurs niemieckiego i praca (4 - 52 tygodnie)
Opłata rejestracyjna 400€

 

Kurs niemieckiego i bezpłatne praktyki

Minimalna długość trwania takiego kursu, połączona z bezpłatnymi praktykami to łącznie 8 tygodni (4 tygodnie nauki, oraz 4 tygodnie pracy). Uczestnicy tego programu nie dostają żadnego wynagrodzenia, muszą również samodzielnie opłacać zakwaterowanie i wyżywienie (zakwaterowanie w wysokości około 155-210 € na tydzień).

Niemiecki i muzyka

Wiedeń to miasto, w którym mieszkali i tworzyli tacy kompozytorzy, jak chociażby Mozart, Beethoven, Schubert czy Brahms. Osoby, które interesują się muzyką lub są studentami bądź absolwentami szkół muzycznych, mogą skorzystać z unikatowej wręcz okazji połączenia nauki języka niemieckiego z nauką muzyki w Konserwatorium Wiedeńskim. Równolegle z pobieraniem lekcji języka niemieckiego (Niemiecki w życiu codziennym 1 lub kurs standardowy) student uczęszcza na lekcje muzyki. (śpiewu lub gry na instrumencie).

TERMINY ROZPOCZĘCIA KURSU:
Każdy poniedziałek. Osoby początkujące tak jak w przypadku kursu standardowego.
Ceny: takie jak w przypadku kursów standardowych, intensywnych lub niemiecki w życiu codziennym 1 i 2 + 48 € tygodniowo.
W cenę wliczone są:
· Wszystkie punkty tak jak w przypadku kursu standardowego plus koszt nauki w Konserwatorium
· 1 lekcja gry na instrumencie lub emisji głosu (45 minut)
· 1-3 lekcji/tydz z teorii muzyki
· Certyfikat Konserwatorium.

Niemiecki i muzyka: 20 + 1 lekcji / tydzień (4 - 52 tygodnie)

Opłata (kurs standardowy / intensywny)

65 €


Dni wolne od pracy w Konserwatorium 2014:
- święta państwowe
- A także: 23 grudnia 2013 - 6 stycznia 2014, 3 - 7 lutego, 14 kwietnia - 22 kwietnia, 30 czerwca - 29 sierpnia oraz 24 grudnia 2014 - 6 stycznia 2015
Zajęcia w tych okresach nie odbywają się i nie są odrabiane!

Koszty dodatkowe:
· Korzystanie z wyposażenia konserwatorium: 3 € za godzinę
·dodatkowa lekcja gry na instrumencie lub emisji głosu: 56 € na tydzień

ZAKWATEROWANIE DLA KURSÓW DLA DOROSŁYCH.

Pracownicy szkoły dokładają wszelkich starań, aby uprzyjemnić studentowi pobyt. Warunki zakwaterowania są regularnie kontrolowane. Ponadto szkoła prosi uczniów o ocenę pobytu po jego zakończeniu.
Rezerwacja zakwaterowania wchodzi w życie od 12 w południe w sobotę przed rozpoczęciem kursu i obowiązuje do niedzieli po ukończeniu kursu.
Szkoła oferuje różne formy zakwaterowania. Może to być zakwaterowanie u rodziny, w akademiku lub w hotelu.

Lokalizacja, obsługa i warunki.
· Wszystkie miejsca zakwaterowania studentów znajdują się przeciętnie ok. 10-20 minut drogi od szkoły (maksymalnie 40 minut) w związku z tym dotarcie do szkoły za pomocą środków transportu publicznego nie stwarza żadnych problemów.
· Wszystkie rodzaje zakwaterowania są dostępne w ciągu całego roku.
· Możliwe jest wykupienie wyżywienia w postaci samych śniadań lub wyżywienia półpełnego (lunch przeważnie w godzinach 12-14.00, posiłki wieczorne od 18- 20.00) albo zdecydowanie się na zapewnienie sobie wyżywienia we własnym zakresie.
· Student otrzymuje klucze do drzwi wejściowych po uiszczeniu depozytu w wysokości od 30 do 100 €.
· W cenę zakwaterowania wliczone jest sprzątanie (raz w tygodniu).
· Pościel jest zmieniana co dwa tygodnie.
· Student otrzymuje pościel, natomiast proszony jest o przywiezienie własnych ręczników.
· Energia elektryczna i ogrzewanie w przypadku Austrii są droższe niż w innych krajach, dlatego też szkoła zastrzega sobie możliwość pobrania opłaty dodatkowej jeśli zużycie będzie wyższe niż przeciętnie.
· Zakwaterowanie w hotelu jest dostępne w zależności od potrzeb.

Zakwaterowanie u rodziny.

Jest to najlepszy sposób zakwaterowania dla osób, które chcą praktycznie wykorzystywać język niemiecki i jak najlepiej poznać życie w Austrii. Studenci mieszkają razem z rodziną w jej domu. Do swojej dyspozycji dostają pokój jedno lub dwuosobowy. Łazienka i kuchnia pozostają do wspólnego użytku studentów i gospodarzy.
Posiłki.
Student może dokonać wyboru pomiędzy posiłkiem składającym się z obfitego śniadania a wyżywieniem półpełnym - śniadanie i obiadokolacja.
Zakwaterowanie w mieszkaniu.
Uczestnicy kursu są kwaterowani w dobrze utrzymanym mieszkaniu, często dzielonym z innym studentem ActiLingua. Mieszkania są dostępne cały rok. Pokoje są pojedyncze lub podwójne ze wspólną łazienką. Większość mieszkań ma także własną pralkę i telewizor lub radio.
Posiłki.
Możliwość korzystania z kuchni jest wliczona w cenę tego zakwaterowania. W mieszkaniu są naczynia i przybory kuchenne.
Zakwaterowanie w hotelu.
Studenci zostają zakwaterowani w dobrze utrzymanych jedno lub dwuosobowych pokojach znajdujących się w segmentach ze wspólną łazienką i kuchnią. Większość segmentów jest także wyposażona w odbiornik telewizyjny i radiowy oraz pralkę.
Posiłki.
Korzystanie z kuchni jest wliczone w cenę zakwaterowania. W segmentach znajdują się aneksy kuchenne z pełnym wyposażeniem.

Zakwaterowanie w akademiku.

Ta forma zakwaterowania jest szczególnie polecana dla osób, które cenią sobie własną niezależność i chcą nawiązać przyjaźnie ze studentami austriackimi. Student otrzymuje własny pokój w dogodnie usytuowanym akademiku. Większość pokoi posiada oddzielny prysznic i WC.
Posiłki.
Niektóre sale posiadają kuchnię, z której studenci mogą nieodpłatnie korzystać. Studenci muszą sami zatroszczyć się o naczynia. Możliwe jest wykupienie śniadań. Wykupienie półpełnego wyżywienia jest możliwe tylko w okresie letnim.

PROGRAM KULTURALNY I ROZRYWKOWY.

Oferowany przez ActiLingua program kulturalny oraz zagospodarowujący wolne popołudnia i wieczory pozwala poznać z wielu stron nie tylko Wiedeń, ale i kulturę austriacką - jest on wliczony w cenę kursu.
Szkoła oferuje nie tylko naukę języka niemieckiego, ale stwarza również okazję do pozyskania wielu interesujących wiadomości na temat Austrii. Z tej przyczyny każdy kurs językowy w ActiLingua zawiera dodatkowo 5 lekcji w tygodniu poświęconych problematyce kulturalnej.
Organizowane są również specjalne wykłady, dyskusje i pokazy video o muzyce, sztuce, literaturze, kuchni, historii i architekturze Austrii. Częścią tego programu są także wycieczki po Wiedniu, przyjęcia i zajęcia sportowe.
Wycieczki i wypoczynek.
Program zajęć wieczornych zawiera wyjścia do opery, teatru, kina lub na koncerty. Pracownicy szkoły chętnie pomagają w dokonaniu rezerwacji biletów oraz udzielają informacji na temat "życia nocnego " w Wiedniu. Weekendy są czasem do spotkań z naturą i kulturą Austrii. Szkoła organizuje wycieczki do Salzburga ( "Miasto Mozarta "), Graz (stolica Styrii) czy do regionu Wachau położonego w dolinie Dunaju. Studenci odwiedzają średniowieczne zamki, groty i sławne pomniki architektury.

Wycieczki i wypoczynek
Program zajęć wieczornych zawiera wyjścia do opery, teatru, kina lub na koncerty. Pracownicy szkoły chętnie pomagają w dokonaniu rezerwacji biletów oraz udzielają informacji na temat "życia nocnego" w Wiedniu. Weekendy są czasem do spotkań z naturą i kulturą Austrii. Szkoła organizuje wycieczki do Salzburga ("Miasto Mozarta"), Graz (stolica Styrii) czy do regionu Wachau położonego w dolinie Dunaju. Studenci odwiedzają średniowieczne zamki, groty i sławne pomniki architektury.

LETNIE CENTRUM WAKACYJNE DLA MŁODZIEŻY POMIĘDZY 12-17 ROKIEM ŻYCIA

Siedzibą obozu jest prestiżowa szkoła, założona przez cesarzową Marię Teresę, Wakacyjne kursy niemieckiego zapewnia optymalny program nauki i rekreacji. Szkoła jest usytuowana w centrum Wiednia i mieści się w byłej rezydencji letniej cesarza Karola VI, ojca Marii Teresy. Uczniowie są zakwaterowani w nowoczesnych pokojach, które dzielą ze swoimi rówieśnikami pochodzącymi z różnych stron świata. Nauka odbywa się w małych, międzynarodowych grupach. Szkoła zapewnia pełne wyżywienie. Po lekcjach studenci mogą korzystać z boisk sportowych i kort tenisowych. Nauczyciele razem z uczniami uczestniczą w programie zajęć pozalekcyjnych.

Lekcje
Lekcje odbywają się w małych grupach od poniedziałku do piątku i obejmują zajęcia z zakresu gramatyki, słownictwa, wymowy i rozumienia. Szczególny nacisk jest kładziony na wykorzystywanie języka w sytuacjach zaczerpniętych z życia codziennego, komunikację, gry językowe i pracę w grupach i w parach.

Zakwaterowanie i posiłki

Szkoła Cesarzowej Marii Teresy

Rezydencja letnia (12 -17 lat)


Wszyscy uczestnicy kursów (chłopcy i dziewczęta osobno) mieszkają wKurs niemieckiego dla młodzieży Austria internacie na terenie szkoły w przestronnych pokojach 4-6 osobowych. Pokoje są przydzielane w dzień przyjazdu. Specjalne życzenia co do współlokatorów będą w miarę możliwości uwzględniane W jednym pokoju umieszczane są osoby w tym samym wieku i różnych narodowości. Każdemu uczestnikowi przysługują 3 posiłki dziennie. Serwowane zarówno dania austriackie jak i międzynarodowe. Uczestnicy korzystają z łazienek na korytarzu. Mają zapewnione:

całodobową opiekę
obfite śniadanie, składające się z pieczywa, wędlin, sera, dżemu, herbaty, kawy lub kakao
obiady zawsze składają się z przystawki, gorącego pierwszego dania oraz deseru
najczęściej serwowana jest gorąca kolacja z wyjątkiem dni, w których póĽną porą wraca się z wycieczek. Niekiedy organizowane są również wieczory przy grillu
samoobsługa obowiązuje w przypadku wszystkich posiłków

obozy_austria[1]
szkolny_park[1]

Rezydencja Superior ( - 16 lat) To rezydencja o podwyższonym standardzie. Pokoje z prysznicem dzielone są przez trzech uczestników. Jest to forma zakwaterowanie dla uczestników kursu w wieku od 12-16 lat, którzy nie potrzebują całodobowej opieki, ale w ciągu dnia chcieliby przebywać z innymi uczestnikami kursu młodzieżowego. Biorą oni udział wraz z uczestnikami kursu mieszkającymi w internacie szkoły w zajęciach lekcyjnych. Na terenie szkoły codzienne proponujemy bogaty program rekreacyjno-sportowy. Dla uczestników kursu mieszkających w rezydencji szkoły proponowany jest dodatkowy program.
Wybierając tę formę zakwaterowanie, jest się ulokowanym niedaleko centrum Wiednia i korzystając z publicznych środków transportu w ciągu 15 minut na terenie szkoły. Mieszka się w 2 lub 3 osobowych pokojach, z własną łazienką i WC. Specjalne życzenia co do współlokatora są w miarę możliwości uwzględniane. Staramy się w jednym pokoju umieszczać osoby w tym samym wieku i różnych narodowości.
Każdemu uczestnikowi przysługują 3 posiłki dziennie. Serwowane zarówno dania austriackie jak i międzynarodowe. W rezydencji szkoły oferowane jest śniadanie oraz kolacja składająca się z dwóch dań. Obiad spożywa się z innymi uczestnikami kursu w stołówce na terenie szkoły.

NAUKA NIEMIECKIEGO AUSTRIA KURS NIEMIECKIEGO AUSTRIA
JADLANIA
STUDENT AUSTRIA NIEMCY

KURSY:

kurs letni 1:

20 godzin lekcyjnych w tygodniu

kurs letni 2:

30 godzin lekcyjnych w tygodniu (10 lekcji w mini grupie)

kurs egzaminacyjny:

6 godzin lekcyjnych w tygodniu dodatkowo do kursu letniego 1 lub 2

egzamin ÖSD:

"Zertifikat Deutsch " dla uczestników kursu

liczba uczestników w grupie:

10 max. 15 osób

wiek:

od 12-17 lat

czas trwania kursu:

2-5 tygodni w lipcu i sierpniu


początek kursu letniego 1 i 2:

wiek od 12-17 lat:

29 czerwca oraz 13 i 20 lipca 2014

2 tygodnie:

29 czerwca - 12 lipca; 13 lipca - 26 lipca; 20 lipca - 2 sierpnia

3 tygodnie:

29 czerwca - 19 lipca; 13 lipca - 2 sierpnia

5 tygodni:

29 czerwca- 2 sierpnia

Początkujący:

29 czerwca i 20 lipca 2014

kurs egzaminacyjny ÖSD:

7 lipca (egzamin 10/11) / 21 lipca (egzamin 24/25)


Przyjazd: niedziela. Odjazd: sobota.

Ceny w Euro. Kursy dla młodzieży (12-17 lat).


KURS LETNI 1 : 20 lekcji

2 tygodnie

3 tygodnie

5 tygodni

Nauka + zakwaterowanie w rezydencji letniej+ pełne wyżywienie (12-17 lat)

1405

2000

3190

Nauka + zakwaterowanie w rezydencji (superior)+ pełne wyżywienie (12-17 lat)

1557

2228

3570

KURS LETNI 2: 30 lekcji

2 tygodnie

3 tygodnie

5 tygodni

Nauka + zakwaterowanie w rezydencji letniej + pełne wyżywienie (12-17 lat)

1579

2261

3625

Nauka + zakwaterowanie w rezydencji (superior)+ pełne wyżywienie (16-17 lat)

1731

2489

4005

 • W cenę wliczone są:
  . 20 lub 30 lekcji języka niemieckiego (1 lekcja = 45 minut)
  . zakwaterowanie w rezydencji letniej, 4-6 osób w pokoju (prysznic na korytarzu) / superior - pokój z prysznicem dla 2-3 osób
  . bielizna pościelowa; ręczniki należy przywieźć ze sobą
  . pełne wyżywienie (trzy posiłki dziennie)
  . pełna opieka i nadzór nad młodzieżą
  . program aktywnego spędzania czasu wolnego (badminton, siatkówka plażowa, piłka nożna, koszykówka, pływanie, aerobik) oraz program kulturalny (wycieczki, warsztaty teatralne, lekcje walca wiedeńskiego, quizy kulturalne)
  . zajęcia wieczorne (dyskoteki, Wiedeń nocą, przyjęcia przy grillu, pokazy video)
  . certyfikat ActiLingua.

   

  Potrzebne kieszonkowe na:

  Opcjonalne wydatki:

  w EUR

  na tydz.

  Transport publiczny - koniecznie 15,80
  Wejścia do zwiedzanych obiektów 26
  Całodniowa wycieczka 70
  Wycieczka trwająca pół dnia 40
  Tenis 6/8/10 lekcji 65/86/108
  Koncert lub musical 44
  Egzamin ÖSD 108
  lekcje do egz. ÖSD- 6 lekcji 72
  Zwrotny depozyt - cały pobyt 40


  * Podręczniki do wypożyczenia lub do kupienia za 50% w sekretariacie szkoły językowej ActiLingua na miejscu.


  Program zajęć pozalekcyjnych
  ZAJĘCIA SPORTOWE
  Szkoła organizuje wiele zajęć sportowych. Są to: siatkówka plażowa, piłka nożna, tenis stołowy, wyjścia na basen.
  ZAJĘCIA KREATYWNE
  Studenci mają okazję uczestniczenia w zajęciach rękodzielniczych, muzycznych, lekcjach walca wiedeńskiego, warsztatach teatralnych lub pantomimie.
  INNE ZAJĘCIA
  Pracownicy szkoły organizują różnego rodzaju wycieczki, pokazy filmów, przedstawienia, gry i zabawy, barbecue, dyskoteki, zwiedzanie miasta, karaoke oraz przyjęcia powitalne i pożegnalne.
  WYCIECZKI CAŁODNIOWE
  W weekendy organizowane są wycieczki do sławnych miejsc położonych w pobliżu Wiednia.

  Program opcjonalny

  TENIS
  Dla adeptów tego sportu organizowane są w małych grupach lekcje, które prowadzi wykwalifikowany trener. Rakiety tenisowe należy przywieźć ze sobą.
  OSOBLIWOŚCI WIEDNIA
  Jest to opcja dla osób szczególnie zainteresowanych atrakcjami kulturalnymi Wiednia. Raz w tygodniu odbywają się wycieczki do muzeum, różnych zabytkowych miejsc, teatru lub opery. Wycieczka taka zwykle jest obliczona na połowę dnia. Ponadto szkoła zapewnia przewodnika, opiekuna oraz bilet wstępu.
  WYCIECZKI
  Osoby zainteresowane poznaniem Austrii mogą wziąć udział w wycieczkach chociażby do Salzburga czy Rosenbergu.
  KONCERTY, MUSICALE, OPERY
  Pracownicy szkoły bardzo chętnie organizują wyjścia na koncerty, opery czy musicale do słynnych teatrów wiedeńskich.
   

  KURS LETNI (16-19 LAT)

  Kurs stworzony jest dla młodzieży w wieku 16-19 lat. Zajęcia odbywają się w szkole podległej szkole ActiLingua - szkole Sacré Coeur, znajdującej się zaraz obok Szkoły ActiLingua. Jest to idealne miejsce dla młodzieży na spędzenie lata. Szkoła dysponuje przestronnym parkiem, oraz bardzo dobrym sprzętem sportowym.

  Zajęcia odbywają się w małych grupach liczących od 8 do 15 osób od poniedziałku do piątku.

  20 godzin lekcyjnych w tygodniu (w tym 5 lekcji o kulturze)
  30 godzin lekcyjnych w tygodniu (w tym 5 lekcji o kulturze)
  6 godzin lekcyjnych w tygodniu dodatkowo do kursu letniego 1 lub 2
  "Zertifikat Deutsch" dla uczestników kursu
  -8-15 osób
  od 16-19 lat
  2-6 tygodni w lipcu i sierpniu
KURS LETNI 1 : 20 lekcji
2 tygodnie
3 tygodnie
4 tygodnie
6tygodni
Nauka + zakwaterowanie w rezydencji + pokój 2-osobowy, półpełne wyżywienie 1080 1519 1958 2836
KURS LETNI 2: 30 lekcji
2 tygodnie
3 tygodnie 4 tygodnie 6tygodni
Nauka + zakwaterowanie w rezydencji + pokój 2-osobowy, półpełne wyżywienie 1332 1897 2462 3592

 

ZAKWATEROWANIE

Uczniowie są zakwaterowani w pokojach 2-osobowych w rezydencji studenckiej, która jest idealnie dostosowana do potrzeb zagranicznej młodzieży.

PROGRAM WYPOCZYNKOWY

Popołudniami oraz wieczorami, szkoła zagraniczna oferuje zróżnicowany program zajęć dodatkowych. Rozrywki kulturalne i wypoczynkowe odbywają się przez 4 dni w tygodniu i są wliczone w cenę kursu.

ZAJĘCIA SPORTOWE


Dostępnych jest wiele zajęć sportowych: piłka nożna, koszykówka oraz piłka plażowa

ROZRYWKI KULTURALNE

Rozrywki kulturalna obejmują między innymi quiz kulturowy, kurs walca wiedeńskiego, czy wycieczki z przewodnikiem.
Program wieczorny: Wiedeń nocą, dyskoteka, barbecue.

WYCIECZKI

Dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej o Austrii, szkoła zagraniczna organizuje różnego rodzaju wycieczki; m.in. do Salzburga, Wachau Danube Valley, Lake Neusiedl czy 'Burg Kreuzenstein'.

DODATKI KULTUROWE

Szkoła organizuje również cotygodniowe wycieczki do zamków, pałaców, muzeów, teatrów, czy do Wiedeńskiej Opery Narodowej. Wycieczki z przewodnikiem; nadzór ze strony przedstawiciela personelu, oraz wejściówki wliczone w cenę.

MUSICAL, KONCERT


Wyjście na koncert lub musical jest obowiązkowym punktem dnia dla wszystkich entuzjastów zwiedzających Wiedeń.


UNIWERSYTECKI KURS PRZYGOTOWAWCZY DO STUDIÓW W AUSTRII

program (12 - 52 tygodni)
Program uniwersyteckiego kursu przygotowawczego obejmuje kurs niemieckiego, kurs egzaminacyjny oraz zajęcia informacjno-organizacyjne, tzn. tutoria, prowadzone przez przedstawiciela ActiLingua Academy, który doradza w wyborze szkoły i pomaga podczas rejestracji.
W osiągnięciu poziomu znajomości języka niemieckiego, wymaganego przy przyjęciu na studia w Austrii, pomogą ci najlepiej, cieszące się ogromnym powodzeniem kursy niemieckiego. Kursy te obejmują dodatkowo "kurs egzaminacyjny ", przygotowujący do egzaminu w celu zdobycia Certyfikatu OESD. Poziom średni (Österreichisches Sprachdiplom - Mittelstufe), który przez uniwersytety w Austrii i niektóre uniwersytety w Niemczech uznawany jest jako dowód znajomości języka niemieckiego. Dodatkowo podczas 6 teoretycznych i praktycznych zajęć informacyjno-organizacyjnych, tzn. tutoriów zdobędziesz wiele cennych informacji na temat studiowania w Austrii.

Warunki przyjęcia na studia w Austrii

posiadanie matury (przedłożyć należy uwierzytelnione tłumaczenie świadectwa maturalnego)

potwierdzenie znajomości języka niemieckiego: certyfikat OESD Poziom średni - OESD Mittelstufe: (ukończenie uniwersyteckiego kursu przygotowawczego)

potwierdzenie przyjęcia na studia w kraju: na ten sam kierunek studiów, który zamierza się studiować w Austrii
na ten sam okres czasu, w którym zamierza się studiować w Austrii

studenci z Chin oraz Tajwanu muszą przedłożyć dokumenty, potwierdzające, iż studiowali oni z pozytywnym wynikiem co najmniej 2 lata w kraju ojczystym.

Rok akademicki
Rok akademicki w Austrii trwa od października do czerwca, semestr zimowy - od października do stycznia, semestr letni - od marca do czerwca. Na semestr zimowy można się zapisywać najczęściej od 1. września, a na semestr letni od 1. lutego.

Uniwersytety
Minimalny czas trwania studiów na uniwersytetach wynosi 4 lata. Po ukończeniu studiów otrzymuje się tytuł magistra, dodatkowo można otworzyć przewód doktorski. Istnieje również możliwość zapisania się na studia na semestr lub dłużej w charakterze "wolnego słuchacza".

Uniwersytety w Austrii:
Universität Wien, Technische Universität Wien, Universität Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck oraz inne.


Akademie Sztuk Pięknych, Konserwatoria, Akademie Muzyczne:
Konservatorium Wien, Akademie der bildenden Künste Wien, Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien, Universität für Musik und darstellende Kunst Salzburg (Mozarteum Salzburg) i wiele innych.


Kursy przygotowawcze
Kursy przygotowawcze trwają od 3 do 9 miesięcy. Ich celem jest optymalne przygotowanie studentów do rozpoczęcia nauki na jednym z uniwersytetów w Austrii. W tygodniu odbywa się 20 zajęć lekcyjnych, podczas których uczestnicy kursu wzbogacają ogólną znajomość niemieckiego. Podczas zajęć omawiane są zagadnienia z gramatyki niemieckiej oraz prowadzone konwersacje, które mają na celu nauczenie przyszłych studentów poprawnego budowania zdań w języku niemieckim oraz wzbogacenia słownictwa. Innymi ważnymi elementami kursu są: zajęcia z rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu. Oprócz tego uczestnicy kursu uczą się, jak napisać formalne i nieformalne teksty w języku niemieckim.

Zakwaterowanie
W trakcie trwania kursu oferujemy zakwaterowanie u rodzin, w wynajętych mieszkaniach z innymi uczestnikami kursu, rezydencji szkoły lub hotelu. Mieszkając u rodzin lub w rezydencji szkoły można zarezerwować zakwaterowanie ze śniadaniem, ze śniadaniem oraz obiadem lub kolacją lub zakwaterowanie bez wyżywienia z możliwością korzystania z kuchni. W wynajmowanych mieszkaniach znajduje się kuchnia, wyposażona w najbardziej niezbędne przyrządy kuchenne.

Po zakończeniu kursu nasz przedstawiciel chętnie poinformuje cię, jak skontaktować się z organizacją studencką, pomagającą studentom w znalezieniu akademika lub mieszkania studenckiego, które możesz następnie sam zarezerwować wedle upodobania.

Podanie
Jeżeli chcesz wziąć udział w uniwersyteckim kursie przygotowawczym napisz abyśmy przysłali Ci formularz. Wypełnij i wyślij go nam. Rejestrując się, należy uiścić zaliczkę w wysokości równowartości 1000 zł, która jest następnie odliczana od całkowitych kosztów kursu, które będą uwidocznione na druku kalkulacji. Bezpośrednio po otrzymaniu zaliczki oraz podania wyślemy Ci potwierdzenie rejestracji, umowę oraz rachunek.

Wiza studencka

Obywatele pochodzący z krajów Unii Europejskiej oraz z Islandii, Lichtensteinu, Norwegii i Szwajcarii nie potrzebują wizy pobytowej w Austrii. Studenci z niektórych krajów potrzebują wizę na pobyt w Austrii dłuższy niż 3 miesiące. Obywatele z Turcji, Rosji oraz państw WNP mogą mieć problemy z otrzymaniem wizy na pobyt w Austrii dłuższy niż 3 miesiące. Radzimy złożyć podanie o otrzymanie wizy na trzy miesiące, a po powrocie do kraju złożyć wniosek o wystawienie nowej wizy pobytowej.
 

Ważne informacje
W szkole obowiązuje regulamin wewnętrzny i każdy z uczniów jest zobowiązany do jego przestrzegania. Z regulaminem tym uczniowie zapoznają się na początku kursu.
Przy procesie rejestracji nowego ucznia szkoła musi zostać powiadomiona o wszelkich warunkach zdrowotnych wymagających specjalnej opieki nad uczniem lub zastosowania dla niego specjalnej diety.
Uczniowie są proszeni o zabranie ze sobą wystarczającej liczby i rodzaju odzieży (np. ochrona przed deszczem) oraz potrzebnego sprzętu (np. rakiety do tenisa). W szkole istnieje możliwość skorzystania z pralni.
Wysokość kieszonkowego, jakie uczeń przywozi ze sobą, zależy, oczywiście, od potrzeb indywidualnych. Pomimo to zaleca się aby kwota ta wynosiła przynajmniej 37 € na tydzień (wydatki na rozmowy telefoniczne, przejazdy, bilety wstępu).

Pieniądze, bilety na samolot oraz paszporty mogą zostać zdeponowane u opiekuna kursu.
Pierwszego dnia kursu wszyscy studenci muszą przedstawić dokument poświadczający, że są oni ubezpieczeni oraz wpłacić depozyt w wysokości 30 €. Kwota ta zostanie zwrócona w ostatnim dniu kursu pod warunkiem, że uczeń nie dokona żadnych zniszczeń na terenie szkoły.

Uczestnicy kursów dla młodzieży mogą samodzielnie opuszczać teren szkoły tylko na podstawie pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów. Dlatego też władze szkoły proszą rodziców, o ile jest to zgodne z ich życzeniem, o udzielenie pisemnej zgody na samodzielne popołudniowe i/lub wieczorne wyjścia córki lub syna.

Wiza pobytowa

Obywatele pochodzący z krajów Unii Europejskiej oraz z Islandii, Lichtensteinu, Norwegii i Szwajcarii nie potrzebują wizy pobytowej w Austrii. Studenci z niektórych krajów potrzebują wizę na pobyt w Austrii dłuższy niż 3 miesiące. Obywatele z Turcji, Rosji oraz państw WNP mogą mieć problemy z otrzymaniem wizy na pobyt w Austrii dłuższy niż 3 miesiące. Radzimy złożyć podanie o otrzymanie wizy na trzy miesiące, a po powrocie do kraju złożyć wniosek o wystawienie nowej wizy pobytowej.

 

Zakwaterowanie (przyjazd w niedzielę, wyjazd w sobotę)

Normalny standard:

Rezydencja: pokój jednoosobowy 207 €/tydzień, pokój dwuosobowy 154 €/tydzień, pokój dwuosobowy dla 1 osoby 242€/tydzień
Dodatkowo: wyżywienie częściowe (śniadanie i obiadokolacja) 122 €, śniadanie - 45 €

Podwyższony standard:

Rezydencja: apartament dla 1 osoby: 384 €/tydzień, dla 2 osób: 277 €/tydzień

Rodzina goszcząca, Kwatera, Akademik: jednoosobowy 184€/tydzień, dwuosobowy 117€/tydzień.

Opłata ze sezon od 29 czerwca do 23 sierpnia - 47€/tydzień.
Śniadania - 47€ /tydzień
Dwa posiłki - 126€/ tydzień

Transfer
z lotniska/dworca do miejsca zakwaterowania: 39 €

Święta państwowe i dni wolne

1 stycznia, 6 stycznia, 21 kwietnia,1 maja, 29 maja, 9 czerwca, 19 czerwca, 15 sierpnia, 26 października, 8 grudnia, 25-26 grudnia 2014

Jak zostać uczestnikiem kursu w ActiLingua?

Wszystkich formalności związanych z wyjazdem, rezerwacją, przejazdem, itp. można dokonać osobiście lub korespondencyjnie w Szkole Języków Obcych "LEXIS" lub u naszego Agenta. Po wyborze kursu, zakwaterowania i innych świadczeń wypełniasz formularz zgłoszenia, podpisujesz umowę i wpłacasz odpowiednią kwotę w złotych na nasz rachunek bankowy "LEXIS". Formularz zgłoszenia, jeden egzemplarz umowy i potwierdzenie wpłaty przesyłasz nam pocztą lub faksem, tak abyśmy mogli dostać przesyłkę najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu (osoby z innych miast kontaktują się z Agentem).
 

Przed wyjazdem otrzymujesz od nas:
· potwierdzenie przyjęcia na kurs wraz ze stosownym listem dla władz granicznych w Wielkiej Brytanii - po to, aby nie mieć problemów przy przekraczaniu granicy,
· bilet na przejazd - jeśli wyjazd będzie z Warszawy (osoby wyjeżdżające z innych miast Polski kontaktują się z Agentem),
· potwierdzenie rezerwacji zakwaterowania wraz z adresem, telefonem i krótką charakterystyką rodziny goszczącej,
· rachunek za zamówione świadczenia.

Napisz do nas, prześlemy kalkulację kosztów

SZKOLAJEZYKANIEMIECKIEGOWARSZAWA

Kontakt

00-581 Warszawa, Marszałkowska 2 lok. 6
tel. \fax. +48 22 625 53 86, tel. 22 625 72 98, 22 622 25 23
E-mail: lexis@lexis.edu.pl
informacje: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 21:00

statystyka